Julkaisu

Reference

Valleala H, Kauppi MJ, Kouri VP, Korpela M. Epstein-Barr virus in peripheral blood is associated with response to rituximab therapy in rheumatoid arthritis patients. Clin Rheumatol 2015:34(8):1485-1488.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26076687

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26076687


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/ Department of Rehabilitation in Musculoskeletal Medicine
  • Markku Kauppi
 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Markku Korpela

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Markku Korpela

Tampere University Hospital

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän peruspalvelukeskus

 • Päijät-hämeen keskussairaala, erikoissairaanhoito
  • Markku Kauppi

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016