Julkaisu

Reference

Vidqvist K, Keskinen P. Pitkäaikaissairaan nuoren siirtyminen aikuispuolelle. Suomen Lääkäril 2015:70(12):795-799.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL122015-795.pdf

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL122015-795.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Pediatrics
    • Päivi Keskinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Krista-Liisa Vidqvist K-L
  • Lastentautien vastuualue
    • Päivi Keskinen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016