Julkaisu

Reference

Silvennoinen O, Hubbard S. Targeting the Inactive Conformation of JAK2 in Hematological Malignancies. Cancer Cell 2015:28(1):1-2.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

    • Olli Silvennoinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Olli Silvennoinen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 7.10.2016 Publications Data Base 7.10.2016