Julkaisu

Reference

Rajamäki TJ, Jämsen E, Puolakka PA, Nevalainen P, Moilanen T. Diabetes is associated with persistent pain after hip and knee replacement. Acta Orthop 2015:86(5):586-593.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25953426

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25953426


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Tekonivelsairaala Coxa Oy
  • Esa Jämsen
  • Teemu Moilanen
 • Leikkaus- ja anestesiatoiminnan vastuualue
  • Pia Puolakka
 • Sisätautien vastuualue
  • Pasi Nevalainen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016