Julkaisu

Reference

Ryödi E, Salmi J, Jaatinen P, Huhtala H, Saaristo R, Välimäki A, Auvinen A, Metso S. Cardiovascular morbidity and mortality in surgically treated hyperthyroidism - a nation-wide cohort study with a long-term follow-up. Clin Endocrinol 2015:80(5):743-750.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24304446

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24304446


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Jorma Salmi
  • Pia Jaatinen
  • Saara Metso
 • Biometry
  • Heini Huhtala

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Essi Ryödi
  • Jorma Salmi
  • Pia Jaatinen
  • Saara Metso
 • Kirurgian vastuualue
  • Rauni Saaristo
 • Sydänkeskus

Tampere University Hospital

 • Heart Center

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016