Julkaisu

Reference

Uitto E, Hannula P, Metso S, Vornanen M, Sand J, Jaatinen P. Insulinoomat Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella 1980-2010. Duodecim 2015:131(17):1598-604.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12409.pdf

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12409.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Saara Metso
  • Pia Jaatinen
 • Medical School/Department of Pathology
  • Martine Vornanen
 • Medical School/Department of Surgery
  • Juhani Sand

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Elina Uitto
  • Päivi Hannula
  • Saara Metso
 • Patologian yksikkö
  • Martine Vornanen
 • Toimialue2 kanslia
  • Juhani Sand

Tampere University Hospital

 • Pathology Department
  • Martine Vornanen

Seinäjoen keskussairaala

 • Seinäjoen keskussairaala
  • Pia Jaatinen

Julkaisutietokanta 7.10.2016 Publications Data Base 7.10.2016