Julkaisu

Reference

Kinnunen U, Vuopala K, Kaukinen K. Autoimmuunienteropatia. Duodecim 2015:131(6):533-540.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12147.pdf

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12147.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Katri Kaukinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Katri Kaukinen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016