Julkaisu

Reference

Siljamäki-Ojansuu U, Varjonen-Toivonen M. Ravitsemus mukaan kunnan hyvinvointijohtamiseen. Ravitsemusasiantuntija 2015:1(1):4-6.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Ulla Siljamäki-Ojansuu
  • Perusterveydenhuollon yksikkö
    • Maarit Varjonen-Toivonen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 9.9.2016 Publications Data Base 9.9.2016