Julkaisu

Reference

Huttunen R, Syrjänen J, Vuento R. Milloin antibioottihoito ei ole tarpeen? Suomen Lääkäril 2015:70(34):2065-2072.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL342015-2065.pdf

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL342015-2065.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Jaana Syrjänen
  • Medical School/ Department of Microbiology
    • Risto Vuento

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Microbiology
    • Risto Vuento

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016