Julkaisu

Reference

Suominen M H, Puranen T M, Jyväkorpi S K, Eloniemi-Sulkava U, Kautiainen H, Siljamäki-Ojansuu U, Pitkälä K H. Nutritional Guidance Improves Nutrient Intake and Quality of Life, and May Prevent Falls in Aged Persons with Alzheimer Disease Living with a Spouse (NuAD Trial). J Nutr Health Aging 2015:19(9):901-907.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26482691

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26482691


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Ulla Siljamäki-Ojansuu

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016