Julkaisu

Reference

Viitala H. Syöpäpotilaan ravitsemus. Kirjassa: Mustajoki M, Alila A, Matilainen E,Pellikka M, Rasimus M, toim. Sairaanhooitajan käsikirja 8 uud.painos, s. 353- 359. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Hanna Viitala

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016