Julkaisu

Reference

Hartiala O, Magnussen CG, Bucci M, Kajander S, Knuuti J, Ukkonen H, et al. Coronary heart disease risk factors, coronary artery calcification and epicardial fat volume in the Young Finns Study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015:16(11):1256-63.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25896357

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25896357


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Radiology
    • Irina Rinta-Kiikka
  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen
  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016