Julkaisu

Reference

Mylläri E, Kerminen H, Valvanne J. Iäkäs päivystyspotilas on tutkittava hyvin. Suomen Lääkäril 2015:70(5):211.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL52015-211.pdf

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL52015-211.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Jaakko Valvanne

Tampere University Hospital

Hatanpään sairaala

  • Hatanpään sairaala
    • Hanna Kerminen

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Tampereen sosiaali- ja terveystoimi

Other health care units


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016