Julkaisu

Reference

Jaatinen P, Metso S. Kalsiumaineenvaihdunnan häiriöt. Kirjassa: Kauma I, Kotila L, toim. Therapia Fennica, 10.laitos, s. 969-80. Keuruu: Kandidaattikustannus Oy/ Lääketieteenkandidaattiseura ry, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Pia Jaatinen
    • Saara Metso

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Pia Jaatinen
    • Saara Metso

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016