Julkaisu

Reference

Bakris GL, Agarwal R, Chan JC, et al, Arts-Dn STUDY Group, Mäkelä S. Effect of Finerenone on Albuminuria in Patients With Diabetic Nephropathy: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2015:314(9):884-94.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26325557

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26325557


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Satu Mäkelä

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016