Julkaisu

Reference

Pajamäki N, Metso S. Henkeä uhkaavan anoreksian tunnistaminen ja somaattinen hoito . Suomen Lääkäril 2015:70(43):2849-2854a.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000043601

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000043601


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Saara Metso

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Saara Metso

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 27.4.2016 Publications Data Base 27.4.2016