Julkaisu

Reference

Heinonen AV, Aaltonen KJ, Joensuu JT, Lähteenmäki JP, Pertovaara M, Romu MK, Hirvonen HE, Similä AK, Blom ML, Nordström DC. Effectiveness and Drug Survival of TNF Inhibitors in the Treatment of Ankylosing Spondylitis: A Prospective Cohort Study. J Rheumatol 2015:42(12):2339-2346.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26472421

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26472421


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Marja Pertovaara

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Marja Pertovaara

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016