Julkaisu

Reference

Porela P, Mäntylä P, Blek-Vehkaluoto M, et al. Stabiili sepelvaltimotauti. Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä. Duodecim 2015:131(10):967-968.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirje tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12259.pdf

Publication data

Publication type: Letter/comment/tech. Note/book review.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12259.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sydänkeskus
    • Erkki Ilveskoski
  • Sisätautien vastuualue
    • Tuula Meinander

Tampere University Hospital

  • Heart Center
    • Erkki Ilveskoski

Julkaisutietokanta 7.10.2016 Publications Data Base 7.10.2016