Julkaisu

Reference

Laine O, Peltonen S. Tromboottiset mikroangiopatiat. Kirjassa: Porkka K,Lassila R,Remes K,Savolainen E-R, toim. Veritaudit 4.uud.p, s. 547-553. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Outi Laine

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 9.9.2016 Publications Data Base 9.9.2016