Julkaisu

Reference

Lindfors K, Kurppa K, Koskinen O, Kaukinen K. Celiaki- fråm bättre diagnostik till god behnandling. Finska Läkaresällsk Handl 2015:175(2):38-44.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Ruotsi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
International.
In Swedish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Pediatrics
  • Kalle Kurppa
  • Outi Koskinen
 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Katri Kaukinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Lastentautien vastuualue
  • Kalle Kurppa
  • Outi Koskinen
 • Sisätautien vastuualue
  • Katri Kaukinen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016