Julkaisu

Reference

Syrjänen J, Huttunen R. Mikrobitorjuntojen torjunta on potilasturvallisuutta. Pääkirjoitus. Duodecim 2015:131(13-14):1213-1214.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12328.pdf

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12328.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Jaana Syrjänen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Jaana Syrjänen
    • Reetta Huttunen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016