Julkaisu

Reference

Sabin MA, Burgner D, Atkinson RL, et al. Longitudinal investigation of adenovirus 36 seropositivity and human obesity: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Int J Obes 2015:39(11):1644-1650.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26055076

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26055076


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen
  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016