Julkaisu

Reference

Artigas MS, Wain LV, Miller S, et al, Lyytikäinen L-P. Sixteen new lung function signals identified through 1000 Genomes Project reference panel imputation. Nat Commun 2015:6(8658).

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635082

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635082


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
    • Terho Lehtimäki
  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016