Julkaisu

Reference

Väkeväinen S, Heliö T, Winqvist S, Jaatinen P. Alkoholin ongelmakäytön vaikutus elimistöön. Kirjassa: Aalto M et al, toim. Alkoholi ja elimelliset sairaudet, s. 189-190. Duodecim Oy, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Pia Jaatinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Pia Jaatinen

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

  • Seinäjoen keskussairaala

Julkaisutietokanta 9.9.2016 Publications Data Base 9.9.2016