Julkaisu

Reference

Jaatinen P. Rasva-aineenvaihdunta ja alkoholi. Kirjassa: Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Lindroos L, toim. Alkoholiriippuvuus, s. 212-213. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Pia Jaatinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Pia Jaatinen

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

  • Seinäjoen keskussairaala

Julkaisutietokanta 9.9.2016 Publications Data Base 9.9.2016