Julkaisu

Reference

Min X, Ungureanu D, Maxwell S, et al, Silvennoinen O. Structural and Functional Characterization of the JH2 Pseudokinase Domain of JAK Family Tyrosine Kinase 2 (TYK2. J Biol Chem 2015:290(45):27261-27270.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26359499

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26359499


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

    • Olli Silvennoinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Olli Silvennoinen

Julkaisutietokanta 8.4.2016 Publications Data Base 8.4.2016