Julkaisu

Reference

Karppelin M, Syrjänen J. Recurrent Cellulitis and The roll of pentraxin 3 and C-reactive protein Response . J Infect 2015:70(5):547-549.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirje tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25596513

Publication data

Publication type: Letter/comment/tech. Note/book review.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25596513


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Matti Karppelin
    • Jaana Syrjänen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Matti Karppelin
    • Jaana Syrjänen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 29.4.2016 Publications Data Base 29.4.2016