Julkaisu

Reference

Seinelä L, Lehto V, Vanttaja K, Lehnus A, Valvanne J. Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa. Helsinki: Kuntaliitto, 2015. 55 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu selvitys tms..
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Auth. working paper, report, etc..
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Jaakko Valvanne

Tampere University Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Tampereen sosiaali- ja terveystoimi

Other health care units


Julkaisutietokanta 30.6.2016 Publications Data Base 30.6.2016