Julkaisu

Reference

Puolakka K, Hakala M, Kauppi M, Mervaala E, Pirilä L, Sokka-Isler T, Suni K, Tiihonen R. Nivelreuma. Käypä hoito -suositus , tiivistelmä. Duodecim 2015:131(15):1409-1410.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirje tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi21010.pdf

Publication data

Publication type: Letter/comment/tech. Note/book review.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi21010.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/ Department of Rehabilitation in Musculoskeletal Medicine
  • Markku Hakala
  • Markku Kauppi

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Markku Hakala

Tampere University Hospital

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän peruspalvelukeskus

 • Päijät-hämeen keskussairaala, erikoissairaanhoito
  • Markku Kauppi
  • Raine Tiihonen

Julkaisutietokanta 17.11.2016 Publications Data Base 17.11.2016