Julkaisu

Reference

Laine O, Peltonen S. Trompoottiset mikroangiopatiat . Kirjassa: Porkka K, Lassila R, remes K, Savolainen E, toim. Veritaudit, s. 547-52. Tampere: Duodecim, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Outi Laine
  • Keuhkosairauksien avohoito
    • Sanna Peltonen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 12.7.2016 Publications Data Base 12.7.2016