Julkaisu

Reference

Nurminen R. Genetic Susceptibility Factors for Prostate Cancer at Chromosomal Region 11q13.5. Doctoral dissertation. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy, 2016. Acta Universitatis Tamperensis 2170. 96 p.,append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Teksti/tiivistelmä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0126-2

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.
Text/summary: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0126-2


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Riikka Nurminen

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017