Julkaisu

Reference

Laitinen V. Genetic risk factors for hereditary prostate cancer in Finland - From targeted analysis of susceptibility loci to genome-wide copy number variation study. Doctoral dissertation. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy, 2016. Acta Universitatis Tamperensis 2179. 117 p.,append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Teksti/tiivistelmä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0144-6

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.
Text/summary: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0144-6


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Virpi Laitinen

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017