Julkaisu

Reference

Leinonen KA, Grönlund T, Vessella RL. Amplification of the 9p13.3 chromosomal region in prostate cancer. Genes Chromosom Cancer 2016:55(8):617-25.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27074291

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27074291


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Kliininen kemia
  • Leena Latonen
  • Outi Saramäki
  • Tapio Visakorpi
 • Kirurgian vastuualue
  • Teuvo Tammela

Tampere University Hospital

 • Clinical Chemistry
  • Leena Latonen
  • Outi Saramäki
  • Tapio Visakorpi

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017