Julkaisu

Reference

Leeuwen van E, Sabo A, Bis JC, et al, Nikus K, Kähönen M, Lehtimäki T. Meta-analysis of 49 549 individuals imputed with the 1000 Genomes Project reveals an exonic damaging variant in ANGPTL4 determining fasting TG levels. J Med Genet 2016:53(7):441-9.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27036123

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27036123


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

 • Clinical Chemistry
  • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
  • Terho Lehtimäki
 • Heart Center
  • Kjell Nikus
 • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
  • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017