Julkaisu

Reference

Cichonska A, Rousu J, Marttinen P, Kangas AJ, Soininen P, Raitakari OT, Järvelin MR, Salomaa V, Ala-Korpela M, Ripatti S, Pirinen M. metaCCA: summary statistics-based multivariate meta-analysis of genome-wide association studies using canonical correlation analysis. Bioinformatics 2016:32(13):1981-9.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27153689

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27153689


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017