Julkaisu

Reference

Eicher JD, Chami N, Kacprowski T, Nomura A, Chen MH, Yanek LR, et al. Platelet-Related Variants Identified by Exomechip Meta-analysis in 157,293 Individuals. Am J Hum Genet 2016:99(1):40-55.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346686

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346686


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

 • Clinical Chemistry
  • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
  • Jussi Hernesniemi
  • Emma Raitoharju
  • Nina Mononen
  • Terho Lehtimäki
 • Heart Center
  • Kjell Nikus
 • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
  • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017