Julkaisu

Reference

Chami N, Chen MH, Slater AJ, Eicher JD, Evangelou E, Tajuddin SM, et al, Nikus K. Exome Genotyping Identifies Pleiotropic Variants Associated with Red Blood Cell Traits. Am J Hum Genet 2016:99(1):8-21.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346685

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346685


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

 • Clinical Chemistry
  • Jussi Hernesniemi
  • Terho Lehtimäki
  • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
  • Nina Mononen
  • Emma Raitoharju
 • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
  • Mika Kähönen
 • Heart Center
  • Kjell Nikus

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017