Julkaisu

Reference

Suomela E, Oikonen M, Pitkänen N, Ahola-Olli A, Virtanen J, Parkkola R, Jokinen E, Laitinen T, Hutri-Kähönen N, Kähönen M, Lehtimäki T et al, et al. Childhood predictors of adult fatty liver. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. J Hepatol 2016:65(4):784-90.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235307

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235307


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen
  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017