Julkaisu

Reference

Raitoharju E, Seppälä I, Lyytikäinen L-P, Viikari J, Ala-Korpela M, Soininen P, Kangas A, Waldenberger M, Klopp N, Illing T, Leiviskä J, Loo B-M, Oksala N, Kähönen M, Hutri-Kähönen N, Laaksonen R, Raitakari O, Lehtimäki T. Blood hsa-miR-122-5p and hsa-miR-885-5p levels associate with fatty liver and related lipoprotein metabolism-The Young Finns Study. Sci Rep 2016:6:38262.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27917915

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27917915


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Clinical Chemistry
  • Ilkka Sakari Seppälä
  • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
  • Reijo Laaksonen
  • Terho Lehtimäki
 • Medical School/Department of Surgery
  • Niku Oksala
 • Medical School/Department of Clinical Physiology
  • Mika Kähönen
 • Medical School/Department of Pediatrics
  • Nina Hutri-Kähönen

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

 • Clinical Chemistry
  • Emma Raitoharju
  • Ilkka Sakari Seppälä
  • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
  • Reijo Laaksonen
  • Terho Lehtimäki
 • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
  • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017