Julkaisu

Reference

Würtz P, Wang Q, Niironen M, et al. Metabolic signatures of birthweight in 18 288 adolescents and adults. Int J Epidemiol 2016:45(5):1539-1550.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27892411

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27892411


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen
  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017