Julkaisu

Reference

Parkkila S. Sydänpussi ja sydämen seinämä. Kirjassa: Airaksinen J, Aalto-Setälä K, Hartikainen J, Huikuri H, Laine M, Lommi J, Raatikainen P , Saraste A, toim. Kardiologia, 3. uudistettu painos, s. 12. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2016.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Anatomy
    • Seppo Parkkila

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Seppo Parkkila

Julkaisutietokanta 2.5.2017 Publications Data Base 2.5.2017