Julkaisu

Reference

Ukkonen M, Jämsen E, Zeitlin R, Pauniaho S. Emergency department visits in older patients: a population-based survey. BMC Emerg Med 2019:19(1):20.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30813898

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30813898


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Surgery
  • Rainer Zeitlin

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Gastroenterologian vastuualue
  • Mika Ukkonen
 • Hatanpään sairaala
  • Esa Jämsen
 • Yleishallinnon vastuualue
  • Rainer Zeitlin
 • Acutan päivystyksen vastuualue
  • Satu-Liisa Pauniaho

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 16.5.2019 Publications Data Base 16.5.2019