Julkaisu

Reference

Tuukkanen J, Pauniaho S, Castrén M, et al. Hoivakriisi lisää päivystyksen kuormaa. Suomen Lääkäril 2019:74(34):1800-01.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.laakarilehti.fi/pdf/2019/SLL342019-1800.pdf

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.laakarilehti.fi/pdf/2019/SLL342019-1800.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Acutan päivystyksen vastuualue
    • Satu-Liisa Pauniaho

Tampere University Hospital

Kanta-Hämeen keskussairaala

  • KHKS Hämeenlinnan yksikkö
    • Johanna Tuukkanen

Julkaisutietokanta 17.9.2019 Publications Data Base 17.9.2019