Julkaisu

Reference

Rytkönen M. Kehityskulkuja ja väliintuloja. Ekologinen näkökulma vakavan väkivallanteon tehneiden nuorten sosioemotionaalisen terveyden kehitykseen. Väitöskirja. Kuopio: 2013. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 177. 137 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Forensic Psychiatry
Julkaisutietokanta 26.2.2014 Publications Data Base 26.2.2014