Julkaisu

Reference

Kimiskidis VK1, Valentin A, Kälviäinen R. Transcranial magnetic stimulation for the diagnosis and treatment of epilepsy. Curr Opin Neurol 2014:27(2):236-41.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Kys neurokeskus
    • Reetta Kälviäinen

Kuopio University Hospital

Keski-suomen keskussairaala

Central Finland Central Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

Other health care units


Julkaisutietokanta 4.7.2014 Publications Data Base 4.7.2014