Julkaisu

Reference

Kälviäinen R. Aikuisen epilepsian hoito. Kirjassa: Jousimaa J, Alenius H, Atula S, Kattainen A, Pelttari H, Kunnamo I, Teikari M, toim. Lääkärin käsikirja, s. 1350-1353. Helsinki: Duodecim, 2014.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Kys neurokeskus
    • Reetta Kälviäinen

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 4.2.2015 Publications Data Base 4.2.2015