Julkaisu

Reference

Tiihonen J. Oikeuspsykiatria. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T, toim. Psykiatria, s. 697-715. Helsinki: Duodecim, 2014.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Niuvanniemen sairaala
    • Jari Tiihonen

Other health care units


Julkaisutietokanta 18.3.2015 Publications Data Base 18.3.2015