Julkaisu

Reference

Repo-Tiihonen E. Vaikeaa psykiatrista sairautta sairastavat ja oikeuspsykiatriset potilaat. Kirjassa: Keränen Tapani, Amos Pasternack, toim. Kliinisen tutkimuksen etiikka: opas tutkijoille ja eettisille toimikunnille, s. 70-73. Helsinki: Duodecim, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Eila Repo-Tiihonen

Niuvanniemi Hospital

Keski-suomen keskussairaala

Central Finland Central Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Niuvanniemen sairaala
    • Eila Repo-Tiihonen

Other health care units


Julkaisutietokanta 9.9.2016 Publications Data Base 9.9.2016