Julkaisu

Reference

Putkonen A. Recovery From Cervical Dystonia With Topiramate. J Med Cases 2015:6(8):373-375.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Forensic Psychiatry
    • Anu Putkonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Anu Putkonen

Niuvanniemi Hospital

Keski-suomen keskussairaala

Central Finland Central Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

Other health care units


Julkaisutietokanta 9.9.2016 Publications Data Base 9.9.2016