Julkaisu

Reference

Hallikainen T, Repo-Tiihonen E. Psykoottisen potilaan aggressio - ehkäisy ja hoito. Duodecim 2015:131(15):1361-6.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Forensic Psychiatry
    • Tero Hallikainen

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Tero Hallikainen
    • Eila Repo-Tiihonen

Niuvanniemi Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

Other health care units


Julkaisutietokanta 2.3.2016 Publications Data Base 2.3.2016